Λειτουργία τμήματος Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Α΄ Φάσης

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Mακεδονίας – Θράκης θα λειτουργήσουν στο 1ο Εργαστηρικό Κέντρο Καβάλας, τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης στις ειδικότητες:
«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» &
«Τεχνικός Οχημάτων».

Έναρξη: Τετάρτη 27/6/2018
Λήξη: Πέμπτη 5/7/2018.

Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει διάρκεια 35 ωρών και διδάσκεται 5 διδακτικές ώρες για 7 ημέρες.

ΑΔΑ: ΩΑ1Σ4653ΠΣ-ΡΝΓ