Προσωπικό

Διευθυντής Ναλμπάντης Στέφανος ΠΕ12.05
Υποδιευθυντής Παπανικολάου Νίκος ΠΕ17.07
Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού Πουλάκης Μιχάλης ΠΕ17.07
Υπεύθυνος Τομέα Μηχανολογίας Ι Στάμος Σπύρος ΠΕ17.06
Υπεύθυνος  Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Καραβίτη Γεωργία
Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας & Διοίκησης / Αισθητικής-Κομμωτικής Ζήση Ελένη ΠΕ18.02
Υπεύθυνος Τομέα Δομικών Έργων / Εφαρμοσμένων Τεχνών / Υγείας & Πρόνοιας Σακελλαράκης Νικόλαος ΠΕ18.26
Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής Μπεζάς Κωνσταντίνος ΠΕ20